Emirs

Emirs of Fulani

 1. Sarki Suleiman
 2. Sarki Ibrahim Dabo
 3. Sarki Usman I (Maje Ringim)
 4. Abdullahi Maje Karofi
 5. Sarki Bello
 6. Sarki Muhammad Tukur
 7. Sarki Alu
 8. Sarki Abbas
 9. Sarki Usman II
 10. Sarki Abdullahi Bayero
 11. Sarki (Sir) Muhammad Sunusi I
 12. Sarki Muhammad Inuwa
 13. Sarki (Dr) Ado Abdullahi Bayero
 14. Sarki (Dr) Muhammad Sunusi II
 15. Sarki Aminu Ado Bayero

Emirs of Habe

 1. Bagauda Dan Bawo                                                          999 – 1063
 2. Wasiru Dan Bagauda                                                       1063 – 1095
 3. Jimasu Dan Warisi                                                            1095 – 1134
 4. Nawata Dan Gawata                                                         1134 – 1136
 5. Yusa Dan Gajimasu                                                           1136 – 1194
 6. Naguji Dan Tsaraki                                                            1194 – 1247
 7. Guguwa Dan Gijimasu                                                      1247 – 1290
 8. Shekarau Dan Tsaraki                                                       1290 – 1307
 9. Tsamiya Dan Shekarau                                                     1307 – 1343
 10. Usmanu Zamna – Gawa Dan Shekarau                         1307 – 1343
 11. Yaji Dan Tsamiya                                                               1349 – 1385
 12. Bugayya Dan Tsamiya                                                      1385 – 1390
 13. Kanajeji Dan Yaji                                                               1410 – 1421
 14. Umaru Dan Kanajeeji                                                       1410 – 1421
 15. Dauda Dan Kanajeji                                                          1421 – 1438
 16. Abdullahi Burja Dan Kanajeji                                        1438 – 1452
 17. Dakauta dan Abdullahi Burja                                        1452
 18. Atuma Dan Dakauta                                                         1452
 19. Yakubu Dan Abdullahi Burja                                         1452 – 1463
 20. Muhammadu Rumfa Dan Yakubu                                1463 – 1499
 21. Abdullahi Dan Muhammad Rumfa                              1499 – 1509
 22. Muhammad Kisoke Dan Abdullahi                              1509 – 1565
 23. Yakubu Dan Kisoke                                                          1565
 24. Dawuda Abusama Dan Yakubu                                     1565
 25. Abubakar Kado Dan Rumfa                                           1565 – 1573
 26. Muhammad Shashere Dan Yakubu                              1573 – 1582
 27. Muhammad Zaki Dan Kisoki                                         1582 – 1618
 28. Muhammad Nazaki Dan Zaki                                       1623 – 1648
 29. Kutumbi Dan Muhamamdu Nazaki –                           1623 – 1648
 30. Alhaji Dan Kutumbi                                                         1648 – 1649
 31. Shekarau Dan Alhaji                                                        1649 – 1651
 32. Kukuna Dan Alhaji                                                           1651 – 1652
 33. Soyaki Dan Shekarau                                                       1652
 34. Muhammadu Kukuna                                                      1652 – 1660
 35. Bawa Dan Muhammadu Kukana                                   1660 – 1670
 36. Dadi Dan Bawa                                                                  1670 – 1703
 37. Muhammad Sharefa Dan Dadi                                       1703 – 1731
 38. Muhammad Kumbari Dan Sharefa                               1731 – 1743
 39. Alhaji Kabe Dan Kumbari                                                1743 – 1753
 40. Yaji Dan Dadi                                                                      1753 – 1768
 41. Babba Zaki Dan Yaji                                                          1768 – 1776
 42. Dauda Abasama Dan Yaji                                                 1776 – 1781